Lengkah Paripolah

20121121-100426.jpg

Ulah sok adigung mumpung
Kudu someah kasasama manusa
Nulung kanu butuh
Nalang janu sangsara kalawan ikhlas

Kudu Jadi jelema anu soleh
Nu gede kanyaah jeung deudeuh asih
Tur hormat ka nu jadi indung bapa
Akur jeung dulur baraya

Kade bisi cilaka kupamolah sorangan
Nu matak jadi kadungsang dungsang
Titip ceuli jeung panon
Kungajaga keucap lengkah paripolah

Haturan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s